O nás

Jsme společnost LUPA demolice s.r.o. a působíme v oboru stavebnictví. Naší specializací jsou demolice staveb, zemní práce, doprava a také recyklace ve vlastní deponii. Disponujeme vlastním strojovým parkem od pásových a kolových rypadel, nakladačů, sklápěcích návěsů po mobilní drtící a třídící jednotky. 

Naše služby jsou dostupné jak pro firemní zákazníky, tak i pro běžné občany

Demolice

Provádíme demolice staveb, průmyslových areálů, betonových, železobetonových a cihlových objektů v jakémkoli rozsahu včetně následných zemních prací. Zároveň zajišťujeme likvidaci odpadů a suti po demolici. Působíme zejména v Praze a ve středních Čechách.

V rámci demolice zajišťujeme vyklízení objektů před demolicí, třídění odpadů s následným odvozem a uložením na registrovaných skládkách.

Zemní práce

Dle přání zákazníka provádíme kompletní zemní práce od základů pro RD až po terénní úpravy při stavbě bytových komplexů, komunikací, obchodních center. Provádíme hutněné a vyztužené násypy, násypová tělesa, výkopy jam, hloubkové výkopy a i práce ve stísněných podmínkách. Vnitrostaveništní převozy hmot a odvozy zemin provádíme vlastními vozy.

Recyklace

V Praze 6 Sedleci provozujeme recyklační středisko pro příjem stavebních odpadů – stavební suť, betony, výkopová zemina. Stavební odpady recyklujeme pomocí čelisťové drtící jednotky s následným tříděním na frakce požadované zákazníkem.