Galerie

Akce: Sojovice

Demolice mostu přes řeku Jizeru v Sojovicích na Mladoboleslavsku.

Akce: ul. Davídkova, Praha 8

Demolice podzemních stěn a zemní práce pro stavbu bytového domu.

Akce: ul. Soukenická, Praha 1

Demolice objektu s ponecháním přední historické části budovy.

Akce: Hanspaulka, Praha 6

Demolice BD.

Akce: Luka, Praha 5

Demolice podzemních stěn a výkopové práce pro stavbu bytového komplexu. 

Akce: Smíchov, Praha 5

Demolice tiskáren Grafická 1.

Akce: ul. Libocká, Praha 6

Demolice shořelé prvorepublikové vily.

Akce: Strahov, Praha 6

Demolice bytového domu a přípravné zemní práce.

Akce: Šárecké údolí, Praha 6

Demolice bytového domu s přilehlým autoservisem.

Akce: Telehouse, Praha 6

Těžba a technologie při zemních pracích v objemu 30 000 m3.

Akce: BD Žalanského, Praha 5

Demolice a následné zemní práce pro stavbu BD.

Akce: BD Baba, Praha 6

Zemní práce pro stavbu BD.

Akce: ÚČOV, Praha 6

Zavážení střechy nové vodní linky ÚČOV, na Císařském ostrově, tříděnou zeminou v objemu 26 000 ms následným rozhrnováním a hutněním.

Protipovodňová ochrana

Pro městskou část Praha 6 zajišťujeme uskladnění, dopravu a stavbu protipovodňových zábran.