Deponie

Nabídkový list – Deponie Sedlec

Deponii provozujeme v Praze 6 Sedleci. Nabízíme příjem stavebních odpadů a jejich následnou recyklaci pomocí čelisťové drtící jednotky s následným tříděním na frakce požadované zákazníkem.

Ceník výrobků a služeb platný od 1. 1. 2019

Název výrobku MJ Cena bez daně v Kč
B 0-4 písek tříděný m3 350,00
Písek maltový m3 520,00
Kačírek (16-22, 16-32) m3 500,00
Upravená zemina (tříděná) m3 150,00 – 450,00
Zásypová zemina m3 zdarma
Suťový recyklát m3 dle dohody
Betonový recyklát m3 dle dohody

Ceník skládky inertních odpadů

Název výrobku MJ Kat. č. odpadu Cena bez daně v Kč
Výkopová zemina m3 17 05 04 350
Směs betonu, cihel, tašek m3 17 01 07 425
Směs betonu, cihel, tašek, nad 50% porotherm, sádrokarton m3 17 01 07 550
Betony do velikosti 40 cm m3 17 01 01 350
Betony nad 40 cm m3 17 01 01 450
Panely, vysoce armované betony m3 17 01 01 500
Živice m3 17 03 02 950

Upozorňujeme zákazníky, že dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. je povinnost dodávat atesty o nezávadnosti materiálu, případně základní popis odpadu (ZPO).

Na přání zákazníka zajistíme také další sypké stavební materiály v množství nad 10 m3.

Ceny neobsahují 21 % DPH.